22:07 pm - Monday May 30, 2016

DEMOKRASİ VE DEMOKRASİNİN TÜRK TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ

DEMOKRASİ VE DEMOKRASİNİN TÜRK TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ

1. Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer.

 

2. Demokrasinin Temel İlkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partiler.

 

a. Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer. Yönetenler, gücünü milletten alır.

 

b. Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet, başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik, hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.

 

c. Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir.

 

 

Lütfen beğendiğiniz ve işinize yarayan yazılar hakkında yorumlarınızı ve teşekkürlerinizi eksik etmeyiniz?

Filed in: SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMI

No comments yet.

Leave a Reply