04:33 am - Thursday May 26, 2016

Paris Barış Konferansı ( 18 Ocak 1918) Hakkında Bilgi

 

? ABD?nin I. Dünya Savaşı?na girmesiyle beraber savaş İtilaf Devletlerinin lehine dönüşmüş İttifak Devletleri yenilgiye uğrayarak savaştan çekilmiştir.

? Paris Barış Konferansı I. Dünya savaşına katılan devletler arasında yapılacak barışın esaslarını belirlemek amacıyla toplanmıştır.

? Konferansa 32 devlet katılmış, İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya konferans kararları üzerinde etkili olmuştur.

? Konferansta Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint Germen, Macaristan?la Trianon ve Bulgaristan?la yapılacak Neuilly Antlaşmaları?nın hükümleri kabul edilmiştir.

? İtilaflar Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarında anlaşamadıkları için Osmanlılarla yapılacak barış antlaşması ertelenmiştir.

? Konferansta Wilson İlkelerinde yer alan Milletler Cemiyeti?nin ( Cemiyet-i Akvam) kurulması sağlanmıştır.

a) İngiltere
? Konferans kararları üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Sömürgeci politikasını Wilson İlkelerine uydurmak için mandacılık sistemini ortaya atmıştır. Ele geçirdiği Ortadoğu toprakları ve diğer bölgeler üzerinde manda yönetimleri kurmuştur.

? Konferanstan en karşı çıkan ülke İngiltere olmuş, ekonomik ve siyasi çıkarlarını büyük oranda korumuş, Osmanlıların Ortadoğu topraklarında yeni sömürgeler elde etmiştir.

b) Fransa
? İngiltere ile ortak hareket etmiş, Alman topraklarının bir kısmını almış ele geçirdiği bölgelerde İngiltere gibi manda yönetimleri kurmuştur.( Suriye)

c) İtalya
? Gizli antlaşmalarda kendisine vaat edilen toprakları tam anlamıyla ele geçirememiş, İzmir ve çevresinin Yunanistan?a verilmesi üzerine İngiltere?yle anlaşmazlığa düşerek konferansı terk etmiştir.

d) ABD
? ABD konferansta Milletler Cemiyeti?nin kurulmasını sağlamıştır. Ancak savaş sonrası düzende Wilson İlkelerine uyulmadığını görünce isteklerine ulaşamayacağını anlamış, Monroe Doktrinine göre tekrar ?yalnızlık? politikasına dönmüştür.

I. Monroe Doktrini: Amerikan Cumhurbaşkanı Monroe’nin, 2 Aralık 1823’de “Monroe Doktrini” olarak
bilinen prensiplerini kongreye sunduğu doktrin. Doktrinin ana maddeleri şunlardı;

a. Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız durumları ile Amerika Kıt’aları bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine konu olamaz.
b. Kutsal İttifak Devletleri’nin siyasal sistemi Amerika’nınkinden tamamen farklıdır. Kendi sistemlerini bu yarım kürenin herhangi bir yerinde yaymak için yapacakları herhangi bir girişimi barış ve güvenliğimiz için tehlikeli görürüz.
c. Avrupa ülkelerinin herhangi birinin mevcut kolonilerine, ya da ona tabi olan bölgelere hiç müdahale etmedik ve etmeyeceğiz.
d. Avrupa devletlerinin kendilerini ilgilendiren sorunlar yüzünden yaptıkları savaşlarda hiçbir zaman taraf tutmadık ve böyle bir davranış siyasetimize de uymaz.
? Bu doktrin ABD?nin I. Dünya Savaşı?na kadar dış siyasetinin temelini oluşturmuştur. I. Dünya Savaşı?na katılan ABD savaş sonrasında toplanan Paris Konferansı?nda istekleri yerine getirilmediğini görünce II.Dünya Savaşı?na kadar tekrar Monroe Doktrini?ne ( yalnızlık politikası ) göre dış politikasını yürütmüştür.

 

Lütfen beğendiğiniz ve işinize yarayan yazılar hakkında yorumlarınızı ve teşekkürlerinizi eksik etmeyiniz?

Filed in: TARİH KONU ANLATIMI

No comments yet.

Leave a Reply