05:56 am - Tuesday May 24, 2016

KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

 

Karesi oğulları beyliği Danişment Gazı?nın soyundan gelmektedir. Danişment oğullarının Selçuklulara katılmasıyla birlikte Batı Anadolu?da uç beyliği oldular. Zamanla Bizans’a ait toprakları ele geçirerek Marmara kıyılarına kadar çıktılar. Bunlardan Kalem şah Bey ve Karesi Bey Balıkesir fethederek beyliğin merkezi yaptılar. Zamanla beyliğin sınırlarını genişlettiler. Bizans, Marmara kıyılarından uzaklaştırılarak Çanakkale de Karesi topraklarına katıldı.

Karesi Beyden sonra Demirhane Bey, merkezi Balıkesir olan bölgeye Yahşi Bey de Bergama çevrelerine hakim olarak , beyliklerini sürdürdüler. Osmanlıların ikinci hükümdarı Orhan Beyin Balıkesir ve çevresini ele geçirmesinden sonra , Süleyman Bey, Çanakkale taraflarına hakim oldu. Yahşi Bey ve Süleyman Bey, Rumeli topraklarına geçtilerse de uzun süreli bir başarı elde edemediler.

Son zamanlarında Osmanlılara bağlanan Karesi oğulları Beyliği , sonunda bu devletin toprakları içine katıldı (1360). Anadolu?da Osmanlılara katılan ilk beylik Karesi oğullarıdır. Karesi oğullarının donanmaları da Osmanlı hakimiyetine geçti. Ayrıca Hacı İl beyi , Evreniz , Ece Halil ve Gazi Fazıl beyler gibi Karesi komutanları da Osmanlı hizmetine girdiler. Rumeli kıyılarına yapılan seferler dolayısıyla bu bölgeyi iyi tanıyan Karesi komutanları ,Gazi Süleyman Paşanın Rumeli harekatında çok yararlı oldular.

Osmanlıların Beyliği Alması

1354?de Osmanlı beyi Orhan Gazi, Balıkesir üzerine bir sefer düzenledi. Karesi oğulları beyliğinin merkezi olan Balıkesir?i ele geçirdi. O tarihlerde Bursa?da Dursun bey, kendisinin kardeşi Demirhane yerine bey olması koşuluyla Balıkesir, Aydıncık ve Bergama?yı Osmanlılara vereceğini açıklamıştı. Orhan Gazi , bu öneriyi kabul ederek, 1345?de Balıkesir üzerine geldi. Demirhan bey Bergama?ya çekildi. Ünlü komutanlarından Hacı İl beyi, Evrenos Gazi, Ece Halil, Gazi Fazıl beyler, Orhan beyin hizmetine girdiler. Daha sonra Orhan Gazi Dursun beyi Bergama?ya göndererek kardeşiyle barıştırmak istedi. Ancak kaleden atılan bir kurşunla Dursun bey şehit oldu. Ele geçirilen Demir Han bey Bursa?ya götürüldü ve 1347?de orada vebadan öldü.

I. Murat ise Çanakkale yöresini yöneten Süleyman beyin elinden buraları 1359?da ele geçirdi. Böylece Karesioğulları beyliği tarihe karıştı. Balıkesir bir sancak merkezi olarak Osmanlı yönetimine girdi.

Karesi Bey

Karesi oğulları Beyliğinin kurucusudur. Ataları Anadolu?ya ilk gelen Türklerden Malatya yöresinde Danişmentoğulları Beyliğini kuran Melik Danişment tir. Bu beylik 12. Yy. da Anadolu Selçuklu Devletine bağlanınca , beyliğin ileri gelen emirleri ,batıya yöneldiler ve bir kısmı Bizans topraklarına geçtiler. Danişmentli hükümdarı Nizamettin Yağıbasanın oğlu Zahirettin ili ,Muzafferettin Mahmut, Bedrettin ve Sinanettin adındaki üç kardeş , Selçuklu Sultanı III. Kılıçaslan ile uyuşamadılar. Bizans imparatoru ile bağlaşarak 1204 te I. Gıyasettin Keyhüsrev?in Anadolu Selçuklu sultanı olmasını sağladılar. Bunlardan Zahirettin İli Gıyasettin Keyhüsrev zamanında pervanecilik görevine getirildi; oğlu Kalem Bey de Bizans sınırında uç beyi oldu. Kalemşahın oğlu Karesi Bey de kendisiyle uçta , Bizans aleyhine topraklar elde etmekteydi. Güçlü bir olasılıkla Germiyanoğullarıyla birlikte o zamanlar Misya adı verilen bugünkü Balıkesir topraklarını ele geçirdiler.

Karesi Bey, Balıkesir?i kendine merkez yaptı. Kenti kısa zamanda geliştirerek önemli askeri tesisler kurdu. Oğlu Demirhan , 1302?den sonra kısa zamanda Bergama , Sındırgı, Bigadiç, Edremit, Ayvalık ve Çanakkale?nin Troya ve çevresi beyliğin topraklarına katıldı. Karesi Bey öte yandan Moğollardan kaçarak gelen ailelerle birçok Türkmeni Balıkesir çevresine yerleştirdi.

Karesi Beyin ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1328?de Bizans imparatoru III. Andronikos , Kapıdağı yakınındaki Kyzikos kentine gelip Demirhane ile Çanakkale ve çevresindeki Bizans kasabalarına akınlar yapılmaması için anlaşma yaptığına göre, Karesi beyin bu tarihten biraz önce öldüğü tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir.

 

Lütfen beğendiğiniz ve işinize yarayan yazılar hakkında yorumlarınızı ve teşekkürlerinizi eksik etmeyiniz?

Filed in: TARİH KONU ANLATIMI

No comments yet.

Leave a Reply