08:18 am - Friday May 27, 2016

Namık Kemal Tiyatrosunun Özellikleri

Namık Kemal Tiyatrosunun Özellikleri

Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre ile klasik, geleneksel doğu tiyatrosunun örneklerini, tekniklerini kullanmakla beraber; artık batı tiyatrosunun teknik yapısını ele alıp işleme zorunluluğunun ortaya çıktığını fark etmiştir.

1. Tiyatroya ait ilk bilgiler M.Ö. yaşamış olan Aristo?nun Poetika adlı eserinden verilmiştir. Aristo?nun hocası Eflatun ve Eflatun?un hocası Sokrat (Socrates); sanat, felsefe, edebiyat konularında bilgi verirken, tiyatro konusunda da bilgiler vermişlerdir. İdea, taklit, yansıma, katharsis, nimesis, eidola isimli sanat terimleri ortaya çıkmıştır. Namık Kemal, tiyatro bilgilerini Avrupa literatürüne dayandırır.

2. Namık Kemal, geleneksel Türk tiyatrosunu takip ettiği gibi Batı?dan da faydalanır. Bu takipten sonra Namık Kemal?e göre ?tiyatro faydalı bir eğlencedir. İnsanı eğlenirken bilgi sahibi olursa çok iyi olur?.

3. Namık Kemal, tiyatroyu bir eğlence, okul ve bir mesaj, dava olarak düşünmüştür. Diğer tiyatro eserleri içinde sadece Vatan Yahut Silistre tarih ile ilgilidir. Diğerlerinde de tarihi öğeler bulunmakla birlikte, onlar daha çok sosyal meselelerle ilgilidir.

4. Tiyatro, romandan daha üstündür. Roman soyut, tiyatro ise somuttur.

5. Tiyatro, kelimelerin dilinin dışında eşyanın dilini, davranışların dilini de kullanır. Namık Kemal, üç birlik (yer, zaman, olay) kuralını sevmez. Ona göre bu kural yapay bir özelliktir.

6. Manzum tiyatroya karşıdır; çünkü Yunan ve Latin tiyatrolarında ve Şekspir (Shakespeare)?de gördüğümüz manzum metinler tiyatroyu idealize eder. Doğal olmayan bir konuşmaya götürür. Eğlence ve hizmet imkanı Namık Kemal?e göre azdır.

7. Namık Kemal?in tiyatrolarında teknik, 20. asır tekniğine ve batı tiyatrolarına göre zayıftır, ancak kendisinden önceki tiyatrolara göre kuvvetli olduğu söylenir.

 

Lütfen beğendiğiniz ve işinize yarayan yazılar hakkında yorumlarınızı ve teşekkürlerinizi eksik etmeyiniz?

Filed in: YAZILAR

No comments yet.

Leave a Reply