22:01 pm - Saturday May 28, 2016

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR, NASIL YAPILIR?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Üniversite içinde ya da dışında araştırılacak konunun, kaynaklarına bağlı kalınarak belli bir plan ve metot dahilinde hazırlanmasıdır.

Bilimsel araştırmalar içerisinde semir ve tezler yer alabilir. Bilim dallarına göre araştırmaların bazıları laboratuar sonuçlarına, bazıları çeşitli deneylere bazılarıysa malzemeye dayanır. Filmler, slaytlar, bantlar da birer malzeme olabilir.

Her araştırmanın sonucu, bilimde bir adım ileriye gitme imkanı vereceğinden, araştırmalar doğru ve inandırıcı olmalıdır. Bilimsel araştırmalarda amaç, insanlığın yararını gözetmektir.

Araştırmada İzlenecek Yol

1. Konu seçme

2. Malzeme bulma

3. Okuma ve not alma

4. Notları sıralama

5. Yazmaya başlama
a. Önsöz
b. Giriş
c. Bölümler

6. Sonuç

7. Dizin

8. Bibliyografya

Konu Seçme

Bilimsel araştırmada konu ne kadar sınırlı olursa, araştırma o nispette derinleşir ve sağlıklı olur. Örneğin ?Türk edebiyatında kadın? genel bir konudur. ?Milli Edebiyat dönemi Türk romanında kadın? daha dar bir çalışma alanıdır. ?Halide Edip?in romanlarında kadın? dersek konuyu daha da sınırlandırmış oluruz

Araştırma konusu olarak kaynak bakımından, malzeme bakımında güçlükler çıkarmayacak konular seçilmelidir. Bir seminer ödevinde ya da mezuniyet tezinde daha önce üzerinde hiç çalışılmamış bir konu bulmak doğru olmaz. Konu seçiminde malzemenin nasıl temin edileceği önemlidir.

Malzeme Bulma

Araştırmacının işleyeceği konuya göre gerekli olan malzemenin araştırılacağı kaynak bellidir. Bir arkeolog, ziraatçı, sosyolog ya psikolog, araştırmasını kendi alanıyla ilgili malzeme ile yapar. Malzemenin, daha önce işlenip işlenmediğini araştırmak gerekir. Bir malzemenin bir kısmı işlenmişse, eksik bölümler değerlendirilir.

Bir konunun işlenişinde en önemli dayanak malzemedir. Varılacak her sonuç bu malzemeye dayanacaktır. Bu sebeple malzemenin sağlam, inandırıcı ve kanıtlama özelliğinin bulunması gerekir. Hayali malzeme, araştırmanın ciddiyetine uymaz.

Malzemenin geçtiği yer ya da alındığı yer araştırmada dipnot şeklinde verilebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında malzemenin yanında başvuracağımız temel kaynaklar da bellidir. Gazete ve dergiler, ansiklobediler, büyük sözlükler, büyük kütüphanelerin kitap katalogları, indeksler, bibliyografyalar; ayrıca, incelediğimiz alanla ilgili temel kaynak kabul edilen çalışmalar, kitaplar bizim için önemlidir.

Okuma ve Not Alma

Okuduğumuz kitapta, okuduğumuz ve önemli bulduğumuz yerleri hazırladığımız fişlere not ederiz. Not aldığımız fişte kitabın adı ve sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir. Eğer kaynakla ilgili bibliyografya fişi hazırlıyorsak yararlandığımız kaynağın tam künyesini belirtmemiz gerekir.

Notları Sıralama

Aldığımız notları, alfabetik sıraya veya önem sırasına göre sıralamak, daha sonra ihtiyacımız olduğunda bu notlara ulaşabilmek açısından oldukça önemlidir.

Yazmaya Başlama

Yazıya başlamadan önce, sıraladığımız notlara göre bir içindekiler kısmı hazırlanabilir. Yazıya nereden başlanacağı, nasıl hazırlanacağı önceden kararlaştırılmalıdır. Bu noktada, önsöz oldukça önemlidir. Önsözün ne zaman yazılacağı konusuna dikkat etmek gereklidir. Yazımızı bitirdikten sonra önsöz yazmak daha doğru olacaktır. Ardından bir giriş kısmı daha sonrasında ise bölümleri, konu dahilinde hazırlamak önemlidir.

Sonuç Bölümü

Hazırlanan bir araştırmanın en önemli bölümüdür. Sonuç, araştırmanın özünü ve genel niteliklerini ortaya koyar. Araştırmacının başlangıçtan itibaren yaptığı çalışmalar burada özetlenir.

Sonuç; okuyucuyu etkilemeli, öğretici ve kısa olmalıdır. Sonucu okuyan kimse, bu araştırmanın bu alana ne kazandırdığını açıklamalıdır.

Sonuç bölümü, bir veya birkaç paragraf olarak da verilebilir.

Dizin

Yapılan çalışmada adı geçen, malzeme olan her şey; yani kişiler, yerler, konular, terimler dizinde belirtilebilir.

Bibliyografya

En son hazırlanması gereken kısımdır. Bibliyografyada, birinci bölümde sanatçının kendi eserleri; ikinci bölümde hakkında yapılmış çalışmalar yer alabilir.

Metnin tamamı bittikten sonra, renkli kalemle metin üzerinde yapılan düzeltmelere tashih denir.

 

Lütfen beğendiğiniz ve işinize yarayan yazılar hakkında yorumlarınızı ve teşekkürlerinizi eksik etmeyiniz?

Filed in: YAZILAR

2 Responses to “BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR, NASIL YAPILIR?”

 1. Bence Yanlış
  03 Ekim 2012 at 19:34 #

  1-PROBLEMİN BELİRLENMESİ
  2-HİPOTEZLERİN(VARSAYIMLARIN YAZILMASI)
  3-KAYNAK TARAMASI
  4-HİPOTEZLERİN (VARSAYIMLARIN) TEST EDİLMESİ
  5-METİN OLUŞTURULMASI

  Bilimsel araştırma basamakları bunlardır.Her yerde destan gibi yazıyorlar.Ancak bu kadar küçültebildim arkadaşlar artık işinize yararsa 🙂

 2. nisa
  16 Ekim 2011 at 13:38 #

  teşekkürler !!…

Leave a Reply